LinkedIn Website Demographics ще дава възможност за по-ясно следене на посетителите в сайта ви

Ако досега бизнесът можеше да разчита на демография по пол, възраст и населено място за анализ на посещенията на корпоративните сайтове, най-вече през Google Analytics, усилията на B2B маркетолозите вече могат да минат едно ниво по-нагоре. LinkedIn обещават да ни дадат шанс за това изкачване с новия си безплатен инструмент Website Demographics, който ще бъде достъпен съвсем скоро. Инструментът за анализ ще бъде включен в Campaign Manager платформата на професионалната мрежа...
More