Постарайте се повече с поканите!

Видях тази сутрин публикацията "Най-лошата причина да се свържем" при Джейсън Алба, автор на книгата 'I'm on LinkedIn, Now What?', и се сетих за нещо, което отдавна имам намерение да напиша. Става въпрос за начина, по който заявявате желанието си да се свържете с някого в LinkedIn. Постарайте се повече с поканите! В книгата съм описал различните причини да се свържете с някого - общи проекти, сходно образование, членство в едни и същи групи и т.н. Знаете, трябва да посочите откъде точно позна...
More

Да се прицелим в точния бизнес сектор

R&D отделът на LinkedIn не спира да ни изненадва и от няколко дни насам хиляди потребители на най-голямата социална мрежа за професионалисти в света вероятно са на върха на щастието. Защото след промените в секцията с контакти и пускането на Connections Beta, търсенето на правилния човек за конкретна идея е вече в пъти по-лесно и по-бързо. Сигурно си спомняте, че допреди няколко дни трябваше да разгледате един по един профилите на LinkedIn-контактите си, за да ги групирате по даден призна...
More