Защо е важно да публикувате активно в LinkedIn?

Винаги започвам обученията си за работа с LinkedIn с едно просто правило - това е професионална мрежа и профилът ви там е като динамично CV, което се променя в реално време. Накратко, не разчитате на веднъж качена информация, а я допълвате постоянно, прилагайки доказателства за своята експертност под формата на споделени текстове и линкове или участие в дискусии с коментари. Вероятно сте забелязвали, че в потока със съдържание излизат не само публикации на контакти от първо ниво, но и на ...
More